nacrt

nacrt
drawing
* * *
• cartoon
• scheme
• design
• drawing
• draft
• tracing
• trace
• sketch
• skeleton
• template
• program
• project
• blueprint
• outline
• plan
• plot

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • nacrt — nácrt m DEFINICIJA 1. prikaz građevine, terena, stroja itd. u horizontalnoj projekciji [izvedbeni nacrt; radionički nacrt] 2. osnovni raspored nekog rada [nacrt romana]; skica 3. polazni tekst čega [nacrt zakona] 4. mat. u nacrtnoj geometriji,… …   Hrvatski jezični portal

 • nácrt — m 1. {{001f}}prikaz građevine, terena, stroja itd. u horizontalnoj projekciji [izvedbeni ∼; radionički ∼] 2. {{001f}}osnovni raspored nekog rada [∼ romana]; skica 3. {{001f}}polazni tekst čega [∼ zakona] 4. {{001f}}mat. u nacrtnoj geometriji,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • načŕt — a m (ȓ) 1. kar vnaprej določa način, kraj, čas, da bi se kako dejanje uspešno izvedlo: načrt se je uresničil; držati se načrta; delati, imeti, narediti načrt; dokončen, neizvedljiv, podroben načrt; načrt za beg, potovanje; ima pripombe k načrtu… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • mápa — e ž (ȃ) 1. platnice, navadno v obliki upognjenega kartona, za shranjevanje nepovezanih listov, spisov, načrtov: odpreti, zapreti mapo; vzeti načrt iz mape; dati, vložiti spis v mapo / delovna mapa / mapa risb 2. jur., v zvezi zemljiškoknjižna… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • uredítven — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na ureditev: ureditveno načelo / ureditvena dela / ureditveno območje naselja ♦ gozd. ureditveni načrt načrt za gospodarjenje z določenimi gozdovi v določenem času; urb. ureditveni načrt načrt, ki podrobneje določa… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Croatian-language grammar books — This article lists books relevant to the study of Croatian grammar. The enumerated grammar books give description and prescription of Croatian language as it evolved throughout history. Croatian grammars before the 20th century Year Author Work… …   Wikipedia

 • izjalovíti se — ím se dov., izjalóvil se (ȋ í) ne dati (pričakovanega) uspeha, rezultata: načrt, napad se izjalovi; vsi poskusi za izboljšanje razmer so se izjalovili; to prizadevanje se ne sme izjaloviti / zastar. nepričakovan dogodek je izjalovil prejšnji… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • plán — a m (ȃ) 1. kar vnaprej določa način, kraj, čas, da bi se kako dejanje uspešno izvedlo, načrt: držati se plana; delati, imeti, narediti plan; neizvedljiv, podroben plan; nima pripomb k planu / družbeni plan ki usklajuje razvoj gospodarstva;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • réd — a m, sedmi in deseti pomen mn. redóvi in rédi; osmi in deveti pomen mn. redóvi (ẹ̑) 1. stanje, ko je (vsaka) stvar na mestu, v položaju, kot mora biti, kot je koristno: red na mizi, v sobi je vzoren / dati, spraviti svoje stvari v red urediti,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • účen — čna o prid. (ȗ) nanašajoč se na učenje, pouk: učni pripomoček; učna knjiga; učne metode; učno vzgojni proces / publ. dobiti novo učno moč novega učitelja; učne ustanove; učno osebje / učne delavnice do 1980 delavnice za praktični pouk strokovnih …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Mihailo Đurić — Mihailo Đurić, né en 1925 est un philosophe et sociologue serbe, professeur de droit à la faculté de droit de l Université de Belgrade et membre de Académie serbe des sciences et des arts. À partir des années 1980, les écrits de Djuric à la fois… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”